Anketa: Zadovoljni Purgatorijama (66,2%)

Na naše pitanje: Da li ste zadvooljni ovogodišnjim Purgatorijama? – pozitivno je odgovorilo 190 građana ili 66,2& a negativno 97 ili 33,8%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni ovogodišnjom glavnom turističkom sezonom u Tivtu?