Anketa: Za „zaključavanje“ Crne Gore zbog epidemiološke situacije (55,53%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ste za „zaključavanje“ Crne Gore zbog epidemiolođke situacije? – pozitivno je odgovorilo 547 građana ili 55,53%, a negativno 44,47%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li se Opštinski tim za zaštitu u Tivtu uspješno bori protiv koronavirusa?