Anketa: Za međunarodna putovanja biće potreban covid pasoš (71,65%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li će za međunarodna putovanja biti potreban covid pasoš? – pozitivno je odgovorilo 326 građana ili 71,65%, a negativno 129 ili 28,35%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li treba pooštriti kaznene mjere za seksualne prestupnike?