Anketa: Već se odlučili za koga će glasati na avgustovskim izborima (85,36%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ste se već odlučili za koga ćete glasati na avgustovskim izborima? – pozitvno je odgovorilo 379 građana ili 85,36%, a negativno 65 ili 14,64%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li Crna Gora vodi dobru spoljnu politiku?