Anketa: Treba organizovati opstinski referendum o zakupu aerodroma Tivat(75,99%)

Na pitanje u našoj anketi: Da li treba organizovati opstinski referendum o zakupu aerodroma Tivat? – pozitivno je odgovorilo 535 gradjana ili 75.99%, a negativno 169 ili 24,01%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li su vasa primanja adekvatna potrošnji?