Anketa Radio Tivta: Ne bave se izdavanjem privatnog smještaja (71,11%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: da li se bavite izdavanjem privatnog smještaja? – pozitivno je odgovorilo 115 građana ili 28,89%, a negativno 283 ili 71,11%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li su u crnogorskom društvu žene ravnopravne sa muškarcima?