Anketa: Ovogodišnja turistička sezona neće biti makar upola dobra kao 2019 (60,03%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li će ovogodišnja turistička sezona biti makar upola dobra kao 2019? – pozitivno je odgovorio 261 građanin ili 39,97%, a negativno 392 ili 60,03%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li će za međunarodna putovanja biti potreban Covid pasoš?