Anketa: Opštinski tim za zaštitu se ne bori uspješno protiv koronavirusa (81,85%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li se Opštinski tim za za zaštitu u Tivtu uspješno bori protiv koronavirusa? – pozitivno je odgovorilo 320 građana ili 18,15%, a negativno 1443 ili 81,85%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li koriitite lijekove za smirenje?