Anketa: Opština Tivat spremno dočekuje vanredne situacije (54,35%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li Opština Tivat spremno dočekuje vanredne situacije? – pozitivno je odgovorilo 306 građana ili 54,35%, a negativno 257 ili 45,65%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li sa optimizmom dočekujete 2020. godinu?