Anketa: Objekat u kome žive siguran u slučaju zemljotresa (65,09%)

U anketi Radio Tivta na pitanje: Da li je objekat u kome živite siguran u slučaju zemljotresa? – pozitivno je odgovorilo 179 građana ili 65,09%, a negativno 96 ili 34,91%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni predloženim budžetom Opštine Tivat za 2020. godinu?