Anketa: Nisu zadovoljni najnovijim ekonomskim mjerama Vlade CG (91,41%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ste zadovoljni najnovijim ekonomskim mjerama Vlade Crne Gore? – pozitivno je odgovorilo 111 građana ili 8,59%, a negativno 1.181 ili 91,41%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li je Josip Broz Tito pozitivna istorijska ličnost?