Anketa: Nisu da Crna Gora otvori granice u junu (52,76%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li Crna Gora treba da otvori granice u junu? – pozitivno je odgovorilo 598 građana ili 47,24%, a negativno 668 ili 52,76%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni mjerama Opštine Tivat za podršku privredi i građanima Tivta?