Anketa: Nemaju strpljenja u ljetnjim saobraćajnim gužvama (66,97%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li imate strpljenja u ljetnjim saobraćajnim gužvama? – pozitivno je je odgovorilo 183 građana ili 33,03%, a negativno 371 ili 66,97%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li smo se previše opustili u poštovanju epidemioloških mjera?