Anketa: Ne treba odložiti popis stanovništva (56,42%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li treba odložiti popis stanovništva? – pozitivno su odgovorila 343 gradjanina ili 43,58%, a negativno 444 ili 56,42%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li se gradjani Tivta ponašaju odgovorno u borbi protiv koronavirusa?