Anketa: Ne prate direktne prenose sjednica Skupštine opštine Tivat na talasima Radio Tivta (66,17%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li pratite direktne prenose sjednica Skupštine opštine Tivat na talasima Radio Tivta? – pozitivno je odgovorio 181 građanin ili 33,83%, a negativno  354 ili 66,17%.

PItanje za narednih sedam dana glasi: Da li Evropa putuje ne misleći na nas?