Anketa: Ne podržavaju sastav nove crnogorske Vlade (51,36%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li podržavate sastav nove crnogorske Vlade? – pozitivno je odgovorilo 26.597 građana ili 48,64%, a negativno 28.079 ili 51,36%.

Ovo je  anketa sa rekordnim odazivom. Ukupno je učestvovalo 54.676 građana.

Pitanje za narednih sedam dana glasi:

Da li su u Crnoj Gori žene ravnopravne sa muškarcima?