Anketa: Ne koriste lijekove za smirenje (70,87%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li koristite lijekove za smirenje? – pozitivno je odgovorilo 180 anketiranih ili 29,13%, a negativno 438 ili 70,87%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li će ovogodišnja turistička sezona biti makar upola dobra kao 2019?