Anketa: Ne dopada se program Novembarskih dan (57,14%)

Na pitanje u nasoj anketi: Da li vam se dopada program Novembarskih dana? – pozitivno je odgovorilo 120 gradjana ili 42,86% a negativno 160 ili 57,14%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li treba organizovati opstinski referendum o zakupu aerodroma Tivat?