Anketa: Izaći će na avgustovske izbore (78,21%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ćete izaći na avgustovske izbore? – pozitivno je odgovorilo 488 anketiranih ili 78,21%, a negativno 136 ili 21,79%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li će do kraja godine biti u upotrebi vakcina protiv koronavirusa?