Anketa: Hrana u Crnoj Gori nije na nivou evropskog standarda (85,02%)

Na pitanje Radio Tivta: Da li je hrana u Crnoj Gori na nivou evropskog standarda? – pozitivno je odgovorilo 49 građana ili 14,98% a negativno 278 ili 85,02%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li biste prihvatili posao u inostranstvu?