Anketa: Građani Tivta se ne ponašaju odgovorno u borbi protiv koronavirusa (87,21%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li se građani Tivta ponašaju odgovorno u borbi protiv koronavirusa? – pozitivno je odgovorilo 112 anketiranih ili 12,79 posto, a negativno 764 ili 87,21 posto.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li pratite direktne prenose sjednica Skupštine opštine Tivat na talasima Radio Tivta.