Anketa: Do kraja godine neće biti u upotrebi vakcina protiv koronavirusa (80,77%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li će do kraja godine biti u upotrebi vakcina protiv koronavirusa? – pozitivno je odgovorilo 90 građana ili 19,23%, a negativno 378 ili 80,77%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li treba odložiti avgustovske izbore?