Anketa: Da se Školski brod „Jadran“ vrati na Pine (85,05%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ste za to da se školski brod „Jadran“ vrati na Pine? – pozitivno je odgovorilo 728 građana ili 85,05%, a negativno 128 ili 14,95%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni sa početkom turističke sezone?