Anketa: Crnogorski medicinari uspješno se bore protiv koronavirusa (88,14%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li se crnogorski medicinari uspješno bore protiv koronavirusa? – pozitivno je odgovorio 1241 građanin ili 88,14% a negativno 167 ili 11,86%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni najnovijim ekonomskim mjerama Vlade Crne Gore?