Anketa: Crna Gora se neuspješno bori protiv korupcije i kriminala (94,92%)

Na naše pitanje: Da li se Crna Gora uspješno bori protiv korupcije i kriminala? – pozitivno su odgovorila 23 anketirana ili 5,08%, a negativno 430 ili 94,92%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li je kvalitet života u Tivtu sada bolji nego prije dvadesetak godina?