Anja i Bojana : Znanje iz pružanja prve pomoći je neprocjenjivo

„ Osjećam se ispunjenije i bogatije za novo iskustvo i znanje, sigurnija sam u sebe i nekako spremnija za razne životne izazove“, objasnila je u našem programu Anja Goranović, mlada volonterka OO Crvenog krsta koja je bila polaznica obuke u pružanju prve pomoći organizovane proteklih dana u organizaciji OO Crvenog krsta Tivat i Crvenog krsta Crne Gore.„Detaljno smo obradili svaku oblast prve pomoći , stanja povrede, prelome, krvarenje, a praktične vježbe su bazirane najviše na kardio pulmunalnoj reanimaciji. Instruktor nam je sve precizno objasnio, na koji način, gdje i koliko dugo se moraju primjenjivati određeni postupci, i sve to će nam sigurno biti korisno da znamo i biti potrebno u određenim rizičnim situacijama kada je zdravlje nekim osobama u našem okruženju ugroženo“.

Bojana Arambašić, takođe volonterka OO Crvenog krsta i zajedno sa Anjom maturantkinja tivatske Gimnazije , je zadovoljna što je stekla neprocjenjivo znanje iz ove oblasti.

„Prva pomoć je znanje koje bi ,čini mi se, svako od nas morao da ima jer nikada ne znate kada će vam zatrebati, a život je takav da se svako od volontera makar jednom susreo sa situacijom koja iziskuje ovakvu intervenciju .Takođe i kasnije u životu, prilikom zapošljavanja, i poslodavcu je vrlo bitno da posjedujete ovo znanje. Najprije nam je o istorijatu Crvenog krsta predavala instruktorka iz Podgorice Jelena Šofranac, potom nam je Veselin Pajović govorio o pravima i obavezama volontera, a poto smo došli do obuke prve pomoći koja je trajala dva dana, po tri sata koju je držao Igor Jokanović“.

Iskusni Igor je sa polaznicima obuke radio prezentacije a volonteri su u toku prakse pojedinačno dobijali konkretne zadatke. Na kraju je uslijedila i provjera teorijskog znanja u vidu testa sa 20 tak pitanja . Oni su poslati u Crveni krst u Podgorici, biće pregledani i ocjenjeni, nakon čega će tivatski volonteri dobiti sertifikate o položenoj obuci u pružanju prve pomoći.

„Da bi ste bili volonter potrebno je da imate dobru volju, razvijen osjećaj odgovornosti prema drugima, svijest da reagujete na potrebe ljudi. Morate biti humani, solidarni, ali i nepristrasni i ravnopravni u pružanju pomoći. Važno je pomagati drugima iskreno, iz srca i duše, jer onda ste bogatiji za neprocjenjiv osjećaj zadovoljstva i sreće nakon učinjenog dobrog djela,„, smatra Anja.

„Važno je da posjedujete empatiju, da razumijete nevolju drugih  kao i da dobrovoljno radite ne očekujući  nikakvu materijalnu nadoknadu za učinjeno. I to vas na kraju sigurno obogaćuje kao osobu„, dodaje Bojana.