Anima povodom Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Centar za žensko i mirovno obrazovanje “Anima”, u ponedjeljak 25. novembra u 12 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizuje performans pod nazivom “Ne damo naše živote za vaše prljave rabote” sa ciljem da skrene pažnju na sveprisutno nasilje nad ženama u društvenoj realnosti.

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počinje kampanja koja kod nas, kao i u cijelom svijetu, ukazuje na sveprisutno nasilje nad ženama, kao i na aktivnosti koje države (ne)preduzimaju da se nasilje smanji, najavljuju iz Anime.

“Naša Vlada, Parlament i institucije se nedogovorno odnose prema nasilju nad ženama, ne implementiraju usvojene deklaracije, rezolucije i akcione planove. Uporno istrajavaju na relativiziranju svih vrsta nasilja nad ženama uvažavajući donekle samo ono koje se dešava u porodici. O institucionalnom nasilju se ćuti i samo pojedinačni primjeri ukazuju na dubinu problema.

U društvenoj realnosti sve vidljiviji i prisutniji su faktori koji doprinose nasilju nad ženama: siromaštvo, eksploatacija, nekažnjivost zločina , zarobljene institucije i militarizacija društva uz uobičajenu, čak normalizovanu, korupciju, kriminal i strah. Sve ovo podržano nacionalističkim ideologijama i potkrijepljeno tzv. patriotskim borbama i obmanama čini da su žene u najtežoj situaciji od početka pregovora za ulazak u EU. Karikaturno i cinično djeluju/izgledaju akcije ženske političke mreže na povećanju broja žena u parlamentu.”

Aktivistkinje Anime, izuzetno zabrinute zbog razvoja političke krize i posljedica koje ona može imati na živote žena, pozivaju sve žene da zahtijevaju svoja prava i izbjegavaju svrstavanja uz postojeće političke aktere,“ stoji u saopštenju Centra za žensko i mirovno obrazovanje “Anima”.

Nasilje nad ženama u Crnoj Gori- čak 20 posto građanki nakon 15 godine iskusilo nasilje

 

Shodno rezultatima istraživanja koje je tokom 2018.godine sprovela Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) zajedno sa partnerima u Crnoj Gori, većina žena u našoj zemlji je zabrinuta po pitanju nasilja. Svaka peta žena iskusila je fizičko ili seksualno nasilje nakon svoje 15. godine.

Studija o nasilju nad ženama, koja je predstavljena Skupštini Crne Gore u julu ove godine, pokazuje da nasilje nad ženama pogađa žene svih uzrasta, iz svake grupe prihoda i iz svake oblasti u zemlji. Istraživanje je još pokazalo da su sramota, strah od osvete od strane počinioca i nepovjerenje u službe, razlog neprijavljivanja nasilja.