anima

ANIMA – „Feministička škola 2016“

ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor u saradnji sa Urban Novom iz Herceg Novog, nastavlja seriju predavanja iz feminizma, u sklopu projekta “Feministička škola 2016.” koju podržava Holandska ambasada iz Beograda. Teme predavanja ovog puta su:
1. Žena kao subject feminizma
2. Politike pripadanja (nacija, vjera) i politička patricipacija
Cilj predavanja je da upozna učesnice sa osnovnim znanjima iz feminističke teorije i prakse, značajem rodnih politika za demokratizaciju društva, osnaži i ojača ženske organizacije za aktivno građanstvo i ženski aktivizam. Predavačice su aktivistkinje ANIME.
Ovaj ponedeljak sa našim učesnicama će biti aktiviskinje NVO Anima Paula Petričević i Ervina Dabižinović.
Kao lokalni organizatori NVO Urban Nova će organizovati predavanje u Herceg Novom u ponedeljak, 31.oktobra 2016. godine sa početkom u 17h u Domu omladine, Marka Cara 8.
Pozivamo sve da nam se pridruže
ANIMA & Urban Nova