imagesS

Analiza morske vode vršena 15. i 16. juna

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorakog primorja koje su obavljene 15. i 16. juna pokazuju da je na 93,33% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, na 3,33% kupališta K2 klase dok je kvalitet na 3,33% van kategorije.

Za tri lokacije na kojima je kvalitet vode van propisanih granica (u opštini Herceg Novi na kupalištu Instituta RVI; u opštini Kotor, na kupalištu Žuta plaza; i u opštini Tivat, kupalište hotela „Kamelija“) shodno ugovoru, Institut za biologiju mora sprovodi postupak ponovnog uzorkovanja i analize uzoraka radi utvrđivanja postojanja trajnog zagađenja, a o rezultatima je takođe obaviještena nadležna republička inspekcija za vode, te komunalne inspekcije opština Herceg Novi, Tivat i Kotor.
Svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web sajtu www.morskodobro.com, gdje će takođe biti objavljeni i rezultati ponovljenih analiza.