univerzitet cg

Danas konkurs za upis brucoša

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisaće danas konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija, kojim je predviđeno 1.619 budžetskih i 2.089 mjesta za samofinansirajuće studente.

Kako je saopšteno iz Rektorata UCG, od ove godine strani državljani imaju pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski.
Kandidati predaju dokumenta za upis u prvom roku 24. i 25. juna. Testovi iz dva predmeta za kandidate koji nijesu imali eksternu maturu biće organizovani 26. juna. Prijemni ispiti polagaće se do 30. juna, a upis bi trebalo da se završi do 1.jula.

Kandidati, uz prijavu za upis, predaju i diplomu o položenom stručnom, odnosno maturskom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, kopiju diplome Luča i dokaze o osvojenim nagradama na državnim takmičenjima.