Aleksandar Đurović predsjednik O SDP Tivat

Opštinski odbor SDP Tivat jednoglasno je odlučio da novi predsjednik  Socijaldmokratske partije u ovom gradu bude Aleksandar Đurović, inženjer pomorstva.

Za potpredsjednike Odbora izabrani su Ivo Marić i Frano Bošković, a utvrdjen je i sastav novog Predsjedništva Opštinskog odbora .

Aleksandar Đurović, novi predsjednik tivatskog odbora SDP, naglasio je da je velika odgovornost biti na čelu SDP u Tivtu, imajući u vidu da se radi o sredini koja je bila jedno od važnijih uporišta Partije u ove tri decenije u njenoj dosljednoj i uspješnoj borbi za građansku i evropsku Crnu Goru.

“Želimo da radimo na okupljanju mladih, stručnih i vrijednih ljudi okrenutih razvoju Tivta, građanskom konceptu po kojem je naš grad prepoznat, kako bismo uspostavili model  političkog i društvenog djelovanja na koji će se ugledati i ostale lokalne zajednice. Razvoj po mjeri građanina i njegovih  potreba u modernom društvu biće ideja vodilja naše politike”, reao je Djurović.

Na sastanku Opštinskog odbora učestvovali su i generalni sekretar SDP Ivan Vujović i član Predsjendištva SDP Mirko Stanić.

Na sastanku je konstatovan trend snaženja Partije u Tivtu, priliv novih članova i simpatizera, što će biti dobra osnova za dalju promocije socijaldemokratske politike na lokalnom nivou.