Aktivnosti za posljednji dan „Dječije nedjelje“

Posljednjeg dana održavanja manifestacije „Dječija nedjelja“ Britanska Internacionalna škola „Arcadia Academy“ organizuje danas radionicu na temu „Budi prijatelj“. S obzirom da je ovo škola koju pohađaju đaci čak 20 različitih nacionalnosti, radionica ima za cilj da utiče na razvijanje svijesti kod djece o prepoznavanju drugih kao prijatelja, kao i na davanju ličnog impulsa u uspostavljanju prijateljstva.
U JPU „Bambi“ danas će djeca čitati priče i pjesme koje su o svom djetetu pisali njihovi roditelji na temu „Svako ima svoju priču“. Takođe će se, na inicijativu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat i uz pomoć službe „Zelenilo“ tivatskog Komunalnog, u dvorištu sva tri objekta ove ustanove zasaditi 50 sadnica žbunova pitosporuma kako bi se prostor u kojem djeca dosta borave i igraju se bio fizički odvojen od okoline.