Aktivnosti Učeničkog parlamenta SMŠ „Mladost“

Učenice SMŠ „Mladost“, Viktorija Samardžić i Nina Kurbanović su učestvovale na nedavnoj međuopštinskoj konferenciji na temu „Iskustva u sprovođenju online nastave iz ugla učenika“ koju je organizovao Učenički parlament Gimnazije „Slobodan Škerović“.

Ovom skupu u Podgorici su prisustvovali predstavnici učeničkih parlamenata gimnazija i iz Danilovgrada, Bara, Kolašina, Cetinja, Bijelog Polja, Nikšića i Pljevalja.

Na konferenciji su učenici međusobno razmijenili iskustva o načinu školovanja u vrijeme pandemije, kao i o organizaciji online nastave, izostajanju, ocjenjivanju i online školovanju uopšte. Jasnim i zrelim stavovima učenici su poslali značajnu poruku nastavnicima, roditeljima i cjelokupnoj javnosti o važnosti glasa učenika i njihovog mišljenja o temama koje se njih direktno tiču.

Učenički parlament SMŠ „Mladost“ je imao svoje predstavnice i na jučerašjoj Regionalnoj pričaonici za srednjoškolce na temu „Pričaonica o demokratskoj školi-Empatija: Kako se povezati i smisleno stupiti u kontakt sa ljudima“ Pričaonica, u organizaciji Kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori, je okupila učenike srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Tivatske predstavnice su bile učenice Gimnazije Miljana Bujišić i Viktorija Samardzić  koja o svojim utiscima kaže:

Smatram da je pričaonica bila više nego zanimljiva i poučna za sve učesnike. Osim drukčijeg pristupa i razumijevanja empatije, odnosa s drugima, ljudskih osjećanja, svijesti i položaja ljudske vrste na planeti, imala sam priliku da čujemišljenja i stavove mojih vršnjaka iz regiona, diskutujem s njim i naučim nešto novo. Vjerujem da su pričaonice, radionice i tribine na ovu i slične teme zaista neophodne mladima, posebno u vrijeme pandemije kada smo svi pomalo izgubili dodir sa realnošću i kada su se međuljudski odnosi sveli na društvene mreže, 2 metra distance i konstantan strah od zaraze. Nadam se da će ovakvi projekti postati još češća praksa i da će škole dati sve od sebe da motivišu mlade da učestvuju u njima. Sve u svemu, jedno lijepo iskustvo s kojim sam stekla neka nova znanja i noveprijatelje.’’

Srednjoškolci su imali priliku da čuju kratku prezentaciju o deficitu i potrebama za razvijanjem empatije kao jedne od ključnih kompetencija demokratske kulture, nakon čega su razmijenili mišljenja i diskutovali o toj temi u kontekstu njihove škole i zajednice. Pričaonicu je vodio Nikolaos Dimitriadis, stručnjak za komunikacije britanskog Univeriteta Sheffield.