vatrogasci

Aktivnosti Službe zaštite

Iz Službe zaštite i spašavanja opštine Tivat, s obzirom da je grejna sezona u toku, ističu da su neophodne preventivne aktivnosti, odnosno da vode računa o grejnim tijelima i da provjere dimnjake. Što se tiče tečnog goriva naeophdna je provjera svih dovoda i ventila, a iz Službe posebno apeluju da vlasnici etažnih stanova oslobode prilaze zgradama kako bi bili svakodnevno dostupni, ne samo vatrogasnoj, nego i ostalim hitnim službama.

Inače, tokom prethodnog ljeta tivatski vatrogasci su imali manje požara na otvorenom, ali je značajno povećan broj intervencija na gašenju požara na objektima i drugih intervencija, kazao je komandir Službe zaštite, Zoran Barbić.
Od ukupno35 interevncija samo četiri požara su bila na otvorenom, a 24 intervencije su bile na objektima, dok je preostali broj vezan za druge intervencije i ispomoć kolegama kotorske Službe zaštite.
U cilju efikasnije zaštite, a na osnovu ugovora Opštine i kompanije “Adriatic Marinas” u nautičkom naselju se od ovog ljeta nalazi jedno navalno vozilo Službe zaštite sa opremom koja je adekvtana takvim lokacijama sa dva iskusna vatrogasca. U skladu s ugovorom kompanija finansira osam novih pripadnika Službe, kazao je Barbić ističući da je ugovorom prezizirano da se u slučaju potrebe to vozilo i pripadnici Službe mogu odmah staviti na rapolaganje gradu.
Međutim, dva požara na plovilima, jedan na vezu u marini, drugi u njenom akvatorijumu, potvrdila su potrebu za nabavkom plovila koje bi služilo za ispomoć u saniranju akcidenata i gašenju požara na moru, objasnio je Barbić navodeći da se tim pitanjem već bave u kompaniji “Adritic Marians”, a sve u cilju sigurnosti marine i plovila u njoj. Vrijednost jednog takvog plovila košta oko 200 hiljada eura.vatrogasci2
Tivatski vatrogasci su ovog ljeta izmješteni na privremenu novu lokaciju na Seljanovu u hotel Tivat, gdje će ostati do završetka izgradnje vatrogasnog doma u Gradiošnici. To se pokazalo opravdano, operativno i taktički veoma dobro, istakao je Barbić navodeći da se svakodenvno u okviru jedinice održavaju obuke i trening, a u Policijskoj akademiji u Danilovgradu obuci iz oblasti pružanja prve pomoći i intervencija prilikom saobraćajnih udesa prisustvovali su predstanici tivatske Službe zaštite. U saradnji sa kompanijom “Adriatic Marians- Porto Montenegro”, 10 vatrogasaca pohađa kurs engleskog jezika. Cilj je, kako je istakao barbić, da korespodencija sa strancima bude na neophodnom nivou prilikom poziva za pomoć i prijava požara, ali i sa posadama brodova i jahti u marini u slučaju potrebe.
Zadovoljan saradnjom sa Opštinom, komandir Službe je kazao da su u proteklih nekoliko mjeseci u nabavku nove opreme za potrebe Službe uložili preko 20 hiljada eura plus još toliko za nabavku 13 specijalnih odijela za prilaz vatri.
S obzirom da je u toku predlaganje budžeta, za narednu godinu se planira da se Opštini kandiduje kupovina posebnog malog vozila prilagođenog internecijama u uskim ulicama čija je vrijednost 50 hiljada eura, kao i uređenje Vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krtoli u Radovićima.