Aktivnosti Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor tokom praznika

U proteklom periodu, za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su redovno obavljali svoje radne aktivnosti. Pored uobičajenog, svakodnevnog, obilaska terena, užeg centra grada i okolnih naselja, vršene su kontrole saobraćaja, kontrole taksi prevoza i teretnih vozila, kao i kontrole koje se odnose na poštovanje mjera Ministarstva zdravlja. Vlasnici ugostiteljsklih objekata su poštovali propisane mjere i prazničnim danima nisu obavljali ugostiteljsku djelatnost-saopšteno je iz Sekretarijata.

U gradu, osim povremenih gužvi u saobraćaju usljed obilnijih padavina, nije bilo većih problema.

Takođe, ovlašćena lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su revnosno odgovarali na prijave građana putem dežurnog telefona broj 069328434 kojih je bilo par za vrijeme praznika i iste su riješene.

Preko „Sistema 48 h“, u gore navedenom periodu, bilo je deset (10)  prijava i sve su se odnosile na probleme nepropisnog parkiranja. Svih deset (10) prijava je riješeno, tj. zatvoreno.

Napominjemo da smo dva puta  na poziv Službe za zaštitu i spašavanje izašli na lice mjesta i oba puta učestvovali u zajedničkom rješavanju konkretnih situacija-istakli su iz Sekretarijata.