Aktivnosti Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – kazna za nelegalno taksiranje

Vršeći redovne kontrole motornih vozila u drumskom saobraćaju, Komunalna policija je utvrdila da je lice iz Budve obavljalo djelatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, iako nije registrovano za pružanje taksi usluga.

Zbog ovog prekršaja, pomenutom licu je izrečen prekršajni nalog u iznosu od 1500€.