Komunalci u akciji košenja, rezanja grana i sječe stabala

Radnici Službe komunalija Komunalnog doo juče su završili košenje i čišćenje rezervarta prirode, tivatskih Solila. Taj posao, koji je trajao tri dana, obavila su tri kosca i jedan radnik koji je sakupljao travu i otpad, saopštili su iz Komunalnog i naveli da je prije par dana pokošena trava oko svih crkava na području opštine.

U sklopu aktivnosti na orezivanju i uklanjanju suvih grana i stabala, radnici Službe komunalija su ovih dana uklonili suvi čempres kod crkve Sv. Petra u Bogdašićima, koji je prijetio da padne.

Na tom poslu bilo je angažovano 8 radnika, 6 za pilanje čempresa koji se nalazio uz zid,  kod ulaza u crkvu i dva koji su pomagali da se ukloni posječeno stablo. Korišćena je korpa za rad na visinama i kamion – grajfer za utovar čempresa.

 

This slideshow requires JavaScript.