Aktivnost „Perle“ na rivi Pine

NVU „Perla“ iz Kotora , koja se bavi pružanjem psihološke i psihosocijalne podrške oboljelima i liječenima od karcinoma, nastavlja sa aktivnostima u oktobru -Međunarodnom mjesecu borbe protiv kancera dojke, koji simboliše roze traka podsjećajući na važnost samopregleda i preventivnih pregleda.  Aktivistkinje „Perle“ će našim sugrađanima, sutra u 16 sati na punktu na rivi Pine, dijeliti flajere sa sloganom „Tu smo za vas“ promovišući psihološku podršku osobama oboljelih od kancera koju ovo NVU pruža u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom i Budvi , kao i ukazujući na važnost prevencije raka dojke.  Na flajerima su sve potrebne informacije o njihovom djelovanju koje je, kroz radionice i druženje, počelo ovog mjeseca u Domu zdravlja Tivat . U nedjelju, 27. oktobra , „Perla“ će istu aktivnost sprovesti i u Kotoru.