Aketa: U crnogorskom društvu žene nisu ravnopravne sa muškarcima (61,59%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li su u crnogorskom društvu žene ravnopravne sa muškarcima? – pozitivno je odgovorilo 159 građana ili 38,41%, a negativno 255 građana ili 61,59%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste nekad potražili pomoć psihoterapeuta?