Akcija „Uspori, sačuvaj život“

U svim crnogorskim gradovima u toku je kampanja Uprave policije pod nazivom „Uspori , sačuvaj život „ koja će trajati do 20. novembra a organizovana je povodom obilježavanja Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.Ova preventivna kampanja ima za cilj da se još jednom skrene pažnja javnosti i učesnicima u saobraćaju na posljedice saobraćajnih nezgoda i traume koje izazivaju. Akciju realizuje Nacionalni biro osiguravača, Mašinski fakultet – Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju zajedno sa Odsjekom za bezbjednost drumskog saobraćaja Uprave policije, rekao je u našem programu komandir saobraćajne policije OB Tivat, Ljubiša Rovčanin.

Preventivne aktivnosti ove kampanje podrazumijevaju dijeljenje 15.000 flajera sa logom i porukom vozačima o važnosti poštovanja ograničenja maksimalne dozvoljene brzine kretanjavozila, posebno u gradskim područjima, kao i na magistralnim, regionalnim i lokalnim putnim pravcima, te neophodnost i obavezu poštovanja saobraćajnih propisa. Rovčanim objašnjava :

Uprava policije -Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja u saradnji sa pomenutim partnerima sprovodi akciju prije svega osmišljavanjem spota i flajera. Spot se emituje na televiziji a flajeri se dijele direktno na terenu . Saobraćajni policajci prilikom redovne kontrole saobraćaja dijele flajere kako na državom nivou, tako i u našoj zoni odgovornosti, na putevima u Tivtu. Ciljna grupa su prvenstveno mladi učesnici u saobraćaju. Vozači budu iznenađeni flajerima, neki ga odmah pogledaju i uvaže, a neki ga nemarno pogledaju i odlože , na žalost. „

U posljednjih deset godina u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori prosječno je godišnje poginula 61 osoba, dok više od 6.500 lica godišnje bude povrijeđeno. Samo za 10 mjeseci 2020. u Crnoj Gori u drumskom saobraćaju su smrtno stradale 42 osobe, od kojih je njih čak 19 bilo mlađe od 25 godina, a njih 12 mlađe i od 20 godina. O situaciji u Tivtu, Ljubiša Rovčanin kaže:

Što se tiče Tivta u zoni naše odgovornosti u ovom djelu godine nismo imali težih saobraćajnih nezgoda , osim one koja se desila na kružnom toku u Kukoljini koji je tada bio u izgradnji i gdje su, na žalost, smrtno stradala dva vozača. Pozovam sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da poštujući propise u saobraćaju daju doprinos podizanju ukupnog stanja bezbjednosti u saobraćaju a posebno bezbjednosti pješaka koji su takođe učesnici u saobraćaju, i to mlađe populacije.

Kampanja „Uspori, sačuvaj život“ osim preventivnog ima i represivni karakter gdje se počinioci prekršaja sankcionišu u skladu sa odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Crne Gore. Aktivnosti koje se odnose na kontrolu brzine kretanja neće biti završene sa ovom kampanjom, već će se nastaviti i nakon nje.