Akcija izrada umjetničkih instalacija od drveta sa plaže

Mladi umjetnici iz NVO “Naša akcija”, sutra u 9 sati kreću sa izradom umjetničkih instalacija od sakupljenog prirodnog i obrađenog drveta sa plaže, zvanim „driftwood“.

U okviru projekta „WELCOME“ koji se finansira kroz „Interreg IPA CBC Italija-Albania-Crna Gora“, JU Morsko dobro raspisalo je u oktobru 2019. godine konkurs o izradi ovih umjetničkih instalacija za koju je “Naša akcija” osvojila nagradu. Više o tome za naš radio govori aktivista i volonter ove NVO Dejan Bešović: “Na tom konkursu osvojili smo 3. mjesto sa te dvije instalacije koje ćemo sagraditi, a to su meduza i rak. Ne smiju da se koriste materijali koji nisu prirodni, te instalacije moraju biti sačinjene 80% od drveta koje je pronađeno na obali, a 20% smije da se koristi drvo koje je već obrađeno, odnosno kupovno. Dosta nam je otežavao uslov da ne smijemo da koristimo eksere, ni šarafe ni bilo kakav oblik metala. Od industrijskih materijala možemo koristiti lijepak i kanap”, kazao je Bešović.

Nakon izrade, sve instalacije u okviru projekta biće postavljene na dinama na Velikoj plaži i služiće kao umjetničke zaštitne konstrukcije za očuvanje pješčanih dina.