Akcija čišćenja Bokokotorskog zaliva u petak

Ministarstvo održivog razvoja i turizma sjutra će obilježiti Svjetski dan životne sredine akcijom čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokokotorskom zalivu – Verige, kao i plažama od Rta Gospa do Stoliva.

Cilj akcije je da se u okviru globalne kampanje Programa UN-a za životnu sredinu na temu „Vrijeme je za prirodu“ dodatno ukaže na problem otpada u moru i njegovog znatno negativnog uticaja na kvalitet morske vode, živi svijet i zdravlje čovjeka, koji kao posljedica ljudskih aktivnosti predstavlja jedan od najvećih faktora ugrožavanja morskog ekosistem.

„Trenutna kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 potvrdila je ogroman uticaj ljudskog faktora na životnu sredinu, te je neophodno nastaviti aktivnosti s ciljem obnavljanja zdrave životne sredine, zaštite biodiverziteta, smanjenja otpada, kako bi se smanjio negativan uticaj na zdravlje čovjeka i poboljšao kvalitet života, što je moguće postići jedino usaglašenim naporima i zajedničkom odgovornošću“, saopšteno je iz MORT-a.

Ova akcija organizovaće se uz podršku projekta „Implementacija ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz prostorno planiranje područja mora“ (projekat GEF Adriatic) u saradnji sa Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine, Institutom za biologiju mora, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, privatnim sektorom: „Bella Boka“ d.o.o. i „MONTE FISH“ d.o.o., NVO sektorom, a uz podršku Opštine Kotor i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.