Aerodromi izabrali Nav Blue i Airbus za uvođenje noćnog saobraćaja na Aerodromu Tivat

Istrajavajući na značaju noćnog letenja na aerodromu Tivat, imali smo sreću da dobijemo ovako referentnu kompaniju kao sto je Airbus. Osim uvjerenja u povoljan rezultat na definisanju procedura noćnog saobracaja, sigurni smo i da je ovo jedno od ključnih pitanja po dalji razvoj i budućnost crnogorskih aerodroma, uključujući i njihovu novu i veću vrijednost u kontekstu predstojećeg medjunarodnog tendera za izbor koncesionara. – ocijenio je predsjednik Odbora direktora ACG Dragoljub Bulatović.

Već deceniju unazad postoji stalna tražnja za dodatnim saobraćajnim slotovima na tivatskom aerodromu. Noćni letovi za najznačajnija emitivna tržišta, ustvari znače otvaranje novog aerodroma na postojećoj infrastrukturi, nove prihode i za Aerodrome i za turističku orivredu, i otvaranje nekoliko desetina novih kvalitetnih radnih mjesta u Tivtu.

Osposobljavanje alternativnog noćnog aerodroma, uz Podgoricu, ima samo po sebi ne samo ekonomski već i strateški značaj za našu zemlju.
Crna Gora i za narednu deceniju ostaje dominantno avio destinacija. Odbor direktora i menadžment uložiće neophodni napor da u što kraćem roku, nakon uspješno izradjenih procedura od strane stručnjaka Nav Blue-Airbus, započnu sa realizacijom noćnih avio operacija u Tivtu. – zaključio je Bulatović.