AEM: Neistinite i neosnovane ocjene CGO o našem radu

U analizi nevladine organizacije „Centar za građansko obrazovanje“ (CGO), pod nazivom „Mediji u Crnoj Gori između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju“, čije djelove su prenijeli pojedini mediji izrečen je niz neistinitih i neosnovanih ocjena o radu Agencije za elektronske medije (AEM) – kaže se u reagovanju Agencije.

Tim povodom ukazujemo na sljedeće:

Neistinito je da su dvije kablovske televizije (Happy TV i Pink M), čije je sjedište u Srbiji, sankcionisane jer su u svojim programima oštro napadale crnogorsku vlast zbog donošenja Zakona o slobodi vjer-oispovijesti i da je to posledica direktnog političkog uticaja na odluke AEM-a. Takođe je netačno da je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) godinama unazad tolerisao ozbiljna kršenja profesionalnih standarda na račun protivnika crnogorske vlasti u emisijama televizije Pink M, pribjegavajući samo mjerama upozorenja:

Odluka da se privremeno ograniči reemitovanje, određenih programskih sadržaja, pojedinih emitera iz Srbije je donesa isključivo zbog činjenica da se tim sadržajima promovisao govor mržnja, netrpeljivost i diskriminacija prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti. Ne dovodeći u pitanje pravo svih emitera da informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, emitovanim spornim sadržajima se iz emisije u emisiju i skoro svakodnevno podsticala mržnja i animozitet prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti. Time je, po mišljenju SAEM-a, zloupotrijebljeno pravo na slobodu izražavanja.

Takođe, AEM je uvijek i u svakom slučaju, kada je uočeno da je došlo do kršenja standarda, pokretala postupak. Takav slučaj je bio i u januaru 2019. godine kada je upućena inicijativa Regulatornom tijelu za elektronske medije u Srbiji da pokrene proceduru i utvrdi odgovornost emitera TV programa, koji su u njegovoj nadležnosti. S obzirom da je emiter obustavio dalje kršenje standarda, nakon ove inicijative nije bilo potrebe za nastavkom procedure.

Posebno ukazujemo da se izrečene mjere iz februara 2020. godine, saglasno zakonu i međunarodnim standardima, mogu primjeniti isključivo u ograničenom broju slučajeva, kao što je bio navedeni slučaj. Ovakve mjere se ne smiju primjenjivati zbog kršenja profesionalnih standarda, kako bi željeli predstavnici CGO-a.

Potvrdu da je AEM u dosadašnje radu postupala profesionalno, prilikom izricanja mjera upozorenja zbog kršenja profesionalnih standarda može se pronaći i u „Analizi medijskog sektora u Crnoj Gori“, sa preporukama za usklađivanje sa standardima SE i EU, koje su eksperti Savjeta Evrope sproveli u okviru programa JUFREX, a na koju se poziva i CGO u svojoj analizi. U Analizi se navodi da pitanje poštovanja profesionalnih standard treba ostaviti mehanizmima samoregulacije, koji su sposobniji i imaju veći legitimitet da se bave novinarskim etičkim i profesionalnim standardima.

Još jednom napominjemo da je nepristrasnost Agencije u cjelokupnom radu, pa i u tom segmentu, potvrđena i u Izvještaju Evropska komisija o progresu Crne Gore iz 2019.g.

Povodom ocjene da je AEM izbjegavala da obaveže kablovske operatere na zaštitu maloljetnika od neprimjerenih sadržaja, i da iako je NVO „Media centar“ inicirao donošenje takvih mjera, da su iste usvojene, tek nakon što je AEM dobila jasnu političku naredbu od vlasti da se onemogući emitovanje TV Happy i TV Pink M ističemo:

Zaštita maloljetnika je jedna od najznačajnijih aktivnosti AEM-a. Upravo u tom cilju, početkom 2016.g., AEM je izmjenila Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima i zabranila u periodu od 06:00 do 23:00 emitovanje sadržaja koji mogu ugroziti razvoj maloljetnika.

SAEM je početkom februara 2019. godine, usvojio i dodatni set izmjena i dopuna navedenog Pravilnika. Propisano je da kablovski operatori za programske sadržaje koji mogu štetiti razvoju maloljetnika, u periodu od 06 do 23 sata, aktiviraju mjere roditeljske kontrole takvih programskih sadržaja (pinovanje, odnosno omogućavanje pristupa sadržaju samo uz korišćenje PIN koda). Ove mjere se odnose isključivo na programske sadržaje/programe koji se distribuiraju u osnovnom paketu.

Netačna je konstatacija CGO-a da civilni sektor inicirao ove izmjene i da je motiv za donošenje ovih izmjena politička naredba da se onemogući emitovanje TV Pink M i TV Happy. Motiv za usvajanje ovih mjera je zaštita maloljetnika bez obzira na platformu putem koje se pristupa sadržajima i one su rezultat višemjesečnog rada AEM-a, a ne onemogućavanje emitovanja bilo kojeg emitera. Koliko su neutemeljni navodi CGO-a ukazuje činjenica da kao posljedica usvajanja ovih mjera nije došlo do prekida emitovanja TV Pink M i TV Happy.

Povodom navoda u vezi sa nadležnošću AEM da rješava prigovore na rad elektronskih publikacija napominjemo da je:

Uprkos nespornom značaju regulisanja ovih obaveza, analizom odredbi Zakona, jasno je da važeći okvir ne obezbjeđuje zaokružen regulatorni okvir za efikasnu implementaciju i nadzor nad njihovom primjenom.

Povodom navoda CGO da je Evropska komisija u svom izvještaju izrazila ozbilnu zabrinutost zbog kontinuiranog političkog uplitanja u rad AEM-a navodimo:

Evropska komisija je u Izvještaju o progresu Crne Gore iz 2019.g. prepoznala nepristrasan rad AEM, pa je konstatovala da AEM nastavlja da profesionalno sprovodi svoja ovlašćenja. U Izvještaju Evropske komisije nema prigovora na nezavisnost, nepristrasnost i neselektivnost u radu AEM-a, ali jesu iznešene ocjene da je nastavljeno političko miješanje u rad AEM-a i izražena zabrinutost povodom  razrješenja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM).

Povodom stava da Agencija za elektronske medije (AEM) ne uspijeva da se profiliše kao nezavisni regulator i kao potvrdu svoje teze navode izbor direktora AEM-a navodimo da je:  Imenovanje direktora AEM-a sprovedeno u skladu sa Zakonom o elektronskim medijia i to ne može biti osnov za ocjenu da ono dovodi u pitanje nezavisnost AEM-a, kako je navedeno u predmetnom izvještaju CGO-a. Odluku o izboru direktora članovi SAEM-a su donijeli jednoglasno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti u cilju ostvarivanja interesa javnosti i u skladu sa zakonom. Ostale tabloidne informacije koje se odnose na direktora u ovom izvještaju su ispod nivoa profesionalne komunikacije tako da na njih nećemo odgovarati.