Poeto Montenegro logo

Adriatik Marinas pomaže materijalno ugrožene porodice

Predstavnici Centra za socijalni rad – Područna jedinica Tivat, i kompanije Adriatic Marinas dogovorili su potpisivanje Memoranduma o saradnji, prema kojem će kompanija Adriatic Marinas pomagati kupovinu neophodnosti za materijalno ugrožene porodice sa područja opštine Tivat.

Ovaj Memorandumom ozvaničiće dobru međupartnersku saradnju, u cilju pomoći sugrađanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i kojima je pomoć neophodna. Cilj ove saradnje ogleda se u materijalnim donacijama od strane kompanije Adriatic Marinas, namijenjenim određenom broju socijalno najugroženijih kategorija sa evidencije Centra za socijalni rad – Područna jedinica Tivat, odnosno porodicama i pojedincima kojima je neophodna materijalna podrška u zadovoljenju najosnovnijih životnih potreba.

     „Na našoj evidenciji je oko 100 porodica koje su u stanju socijalne potrebe i kojima se svakog mjeseca usmjerava materijalna pomoć u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Jedan dio tih korisnika su samohrane majke i stara lica koja nemaju srodnike koji su u mogućnosti da ih izdržavaju. Kompanija Adriatic Marinas je i ranije pokazala svoju društvenu odgovornost i angažovanost u cilju pomoći našim sugrađanima, a potpisivanje ovog Memoranduma je samo ozvaničenje uspješne saradnje“, istakla je mr Željka Stevović načelnica tivatskog Centra za socijalni rad.