autoservis 1

Adekvatno odlažu otpad, ali nemaju dozvolu za objekat

„Ekološki inspektor Dejan Filipović koji je u nekoliko navarata bio u kontroli servisa nikada nije naišao na prosuto ulje“ , kazala je vlasnica autoservisa „Savić“ u Gradiošnica, Valentina Savić povodom pritužbi i peticije koji su mještani tog dijela naselja uputili na više adresa u Opštini Tivat i Upravi za inspekcijske poslove.

Oni su u peticiji, između ostalog naveli da se servis nalazi u zelenoj zoni i da po odpštinskoj odluci iz 2010.godine „nije dozvoljeno mijenjanje stečenih uslova, kao i da se ne zna kako i gdje se odlaže otpad“. Mještani su se žalili i na gasove iz motora „u koncentracijama koje izazivaju neprijatan miris i itekako utiču na kvalitet života“.
Vlasnica servisa je istakla da ima sklopljen ugovor na dvije godine sa barskom firmom „Hemosan“ o zbrinjavanju opasnog otpada i da u kontejnerima, odnosno bačvana predviđenim za tu namjenu uredno skladišti rabljeno motorno ulje, zauljene filtere, rukavice i krpe. „Kad se prikupe dovoljne količine mi ih zovemo, uplatimo naknadu za tu uslugu i oni u najkraćem roku dođu i odvezu“, objasnila je Savić istakavši da se garaža uredno održava, da imaju rješenje za rad autoservisa, prijavljen je i radnik koji je zaposlen u servisu, a i poreze i doprinose redovno plaćaju. Međutim, tačno je da nemamo dozvolu za garažu jer se nalazi na parceli koja se nalazi u žutoj zoni, navela je Savić.servis
To je razlog, istakla je ona, što je već nekoliko puta tražila razgovor sa predsjednikom opštine Ivanom Novoselom. „Tražimo bar da nas sasluša jer ako zatvorimo radnju moja porodica, muž i dijete od dvije godine nećemo imati od čega da živimo“, kazala je Savić naglasivši da im je vlasnik parcele Beko Malešaj mnogo pomogao. „Dao nam je da dvije godine besplatno stanujemo u njegovoj kući i da na placu u neposrednoj blizini postavimo garažu i radimo jer je muž auta popravljao na ulici da bi preživjeli“, rekla je Valentina istakavši da su došli u situaciju da zatvore radnju i opet budu socijlani slučajevi zato što se garaža nalazi na zelenoj površini“.
U Opštini su joj, kaže, rekli da nemaju plac na koji bi mogli privremeno postaviti garažu jer trenutno traže neku lokaciju za preseljenje stanara iz naselja 7.juli“, navela je Valentina Savić vlasnica Autoservisa u Gradiošnici.
Podjećamo, po žalbi mještana reagovala je Ekološka inspekcija, čiji su inspektori u više navrata boravili na terenu i, između ostalog, izdali nalog da nosilac projekta uradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za auto servis i dostavi ga nadležnom Sekretarijatu u roku od dvije godine, od dana prijema rješenja.
Po nalogu inspekcije Savić je uradila i Plan upravljanja otpadom i pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine, naveli su ranije iz Uprave za isnepkcijske poslove.