9. avgust -Međunarodni dan siromašnih

Povodom međunarodnog dana siromašnih priznatog od UN, Fondacija Banka hrane Crne Gore izdala je saopštenje u kojem se kaže:Sama potreba postojanja sve većeg broja Narodnih kuhinja u Crnoj Gori govori da je ekonomska situacija svakim danom sve teža. Narodne kuhinje formiranje od gradske uprave u Podgorici, Budvi i Danilovgradu, govori da su i lokalne zajednice svjesne problema siromaštva. Narodna kuhinja pri Mitropoliji Crnogorsko primorskoj sa svoje četiri narodne kuhinje u Podgorici,Cetinju,Beranama i Bijelom Polju su odavno na raspolaganju najsiromašnijima .Dvije NVO organizovale su Narodne kuhinje u Nikšiću i Baru, zbog potreba svojih najugroženijih sugrađana.
Skoro sa sigurnošću možemo zaključiti da bi u svakom gradu, ova pomoć bila prijeko potrebna ugroženima.

Korona je usložila, ionako tešku ekonomsku situaciju u kojoj su ljudi bili, tako da socijalna politika nikad nije bila važnija i od nje se nikad nije više očekivalo.

Dječiji dodatci u ovakvim okolnostima, za svu djecu da budu isti, i onu čiji roditelji ne oskudijevaju, nije racionalno rješenje.Potrebno je pomoći više, onima koji nemaju da bi barem malo smanjili nejednakost u prihodima i mogućnostima djece.Polovina naših građana ne može da pođe van svog mjesta stanovanja( koliko je među njima djece?), ni na nedjelju dana, što nas stavlja na nalošiju poziciju na Balkanu.

Za najavljene bonove za namirnice, strahuju mnogi da li će ih dobiti. Dosta ljudi se ne nalazi ni na jednoj evidenciji za pomoć, pa je nikad nisu ni dobili. Korisnici stranih malih, penzija su jedni od nevidljivih kao nezaposleni koji su skinuti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, iako su i dalje nezaposleni,jednoroditeljske porodice u fazi razvoda ili koje ne dobijaju redovno alimentaciju. Korisnici tuđe njege i pomoći, OSI, su samo neke od ugroženih kategorija koji se nadaju ovoj i ostalim vrstama pomoći .

Pošteno je da teret krize prebacimo na bogate, da bi siromašniji dobili radna mjesta i kvalitetnu sistemsku podršku.

Prioriteti države moraju biti:

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Barem po jedan član iz porodice mora dobiti stalno zaposlenje. Podržati se moraju svi koji bi se željeli baviti poljoprivredom, što predstavlja jedan od načina za umanjenje siromaštva i umanjenja problema nedostatka hrane i velike uvozničke zavisnosti.

Vlada mora raditi na smanjenje nejednakosti u društvu, to je priorotet.

Dohodovna nejednakoste i nejednakost mogućnosti su realan problem.

Smanjenje broja siromašnih nema alternativu i uključivanje socijalno isključenih osoba, je obaveza države.

Mora se naći efikasan način za sprečavanje nastanka novih kategorija siromašnih što je skoro svakodnevna pojava.

Upostavljanje koordiniranog sistema podrške ljudima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, ne smije čekati ni dana.

Oporezovanje imovine i nasljedstva moglo bi biti relevantno sredstvo za osiguranje jednakih mogućnosti i ravnomjerniju raspodjelu bogatstva. Još kada bi se odmah usvojio najavljeni Zakon o porijeklu imovine, sredstva bi izvjesno bila na raspolaganju za potrebe rješavanja problema siromaštva naših građana.
Crna Gora ima 58 milionera, ali oni na svoje bogatstvo ne plaćaju porez. Brojne inicijative da Vlada uvede dodatni porez na luksus ostale su bez odgovora.Postoje države u kojima bogati mogu da budu oporezovani čak 60 odsto.Ova država je poznata po veoma razvijenom sistemu socijalne zaštite gdje se pruža velika podrška roditeljima sa djecom, kao i podrška u zapošljavanju.

Kvalitetne socijalne usluge, ključne su za borbu protiv sve veće nejednakosti mogućnosti. Vlada ovo duguje socijalno ugroženim građanima, obećali su da je ovo godina Socijane pravde, zar ne.