60 tivatskih visokoškolca na stručnom osposobljavanju, 23 u javnom sektoru

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem organizovaće se ,shodno propisima, i u 2021. godini. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje„, rekla je u našem programu Vesna Vukašinović iz Biroa rada Herceg Novi.

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, podnosili su prijavu u periodu od 15. septembra do 15. oktobra 2020.  a nakon poslodavaca su se prijavljivali visokoškolci prijavom na portal euprava .me .

Ukupan broj korisnika koji je dobio priliku da se uključi u Program stručnog osposobljavanja nakon sprovedena dva kruga prijavljivanja su : u Tivtu – 60, a 23 visokoškolca će obavljati stručno osposobljavanje u javnom sektoru; u HN -111 visokoškolaca, od kojih će 44 visokoškolca  biti u javnom sektoru i u Kotoru -101 visokoškolac od kojih će 35 visokoškolaca biti na stručnom osposobljavanju u javnom sektoru.

Najviše traženih korisnika je iz oblasti ekonomije i bankarstva, zatim iz turizma i hotelijerstva ,menadžmenta, prava, elektrotehnike elektronike , građevinarstva i arhitekture.

Ove godine je, u odnosu na prethodnu, broj prijavljenih poslodavaca u privatnom sektoru manji za 15 % , a broj traženih korisnika veći za 27% . Krajem novembra prošle godine objavljen je spisak visokoškolaca koji su dobili šansu da se u prvom krugu stručno osposobljavaju tokom ove godine, a zatim je organizovan drugi krug prijave za visokoškolce. Nakon 2. kruga prijave visokoškolaca , 1.decembra 2020. godine je objavljen spisak visokoškolaca koji su dobili šansu u drugom krugu, da se stručno osposobljavaju“, dodaje Vesna Vukašinović.

Prijavljivanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je završeno nakon drugog kruga prijave gdje je na nivou naše zemlje još 96 svršenih visokoškolaca dobilo poslodavca, dok je 202-oje ostalo bez poslodavca, usljed nekompatibilnosti potreba korisnika i tražnje poslodavaca“.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci se priznaje kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i uslov je za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Cilj Programa je olakšavanje procesa prelazka mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

„U skladu sa utvrđenom dinamikom realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem- na portalu eUprava objavljen je spisak korisnika Programa kojima su, na osnovu uspjeha na osnovnim studijama i ličnog izbora, dodijeljeni poslodavci kod kojih će, počevši od 15. januara 2021.,obaviti devetomjesečno stručno osposobljavanje.

Korisnici će u toku tog procesa primati naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu. Visokoškolci koji će obavljati stručno osposobljavanje u privatnom sektoru dužni su da dostave : Ugovor , fotokopiju LK i fotokopiju broja žiro računa, Biroima rada –prema mjestu rada odmah nakon potpisivanja ugovora.“, zaključuje Vukašinović.