licna

60 eura za ličnu kartu za strance

Građani koji imaju stalni boravak u Crnoj Gori za izdavanje i zamjenu lične karte ubuduće će plaćati 60 eura.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koji se primjenjuje od 19. avgusta ove godine povećane su takse. Do tada je lična karta za strance sa stalnim boravkom koštala 10, a sada košta 60 eura.
U Institutu za vladavinu prava (IVP) ocjenjuju da je novo zakonsko rješenje za izdavanje nove lične karte prevelik namet i suprotan Ustavu koji definiše Crnu Goru kao državu socijalne pravde.
Ističe se da u Crnoj Gori godinama pa i decenijama živi veliki broj građana, koji još uvijek nemaju crnogorsko državljanstvo, s tim da ovdje imaju poslove, porodice i cjelokupan život vezali su za Crnu Goru.
Primjera radi, četvoročlana porodica koja nema crnogorsko državljanstvo, a ovdje živi godinama, treba da plati 260 eura za izdavanje novih ličnih karata (240 eura za lične karte plus 20 eura za podnošenje zahtjeva), što je više od polovine prosječne zarade u Crnoj Gori. kazali su u IVP.