3D virtuelna prezentacija investicionih potencijala u Tivtu

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat uradio je 3D virtualnu prezentaciju investicionih potencijala na području opštine. U pitanju je inovacija koja je započela prošle godine, a prije mjesec dana su dobili prve virtualne viar naočare putem kojih se mogu pogledati investicioni potencijali opštine, rekao je sekretar, Petar Vujović.

U pitanju je pilot projekat kroz koji su za sada obrađene tri investicione lokacije, uvala Zagreb, sportski kompleks Župa i buduća akademija fudbalskog kluba Arsenal. Prezentacija je urađena na najsavremeniji tehnološki način koji je dostupan u ovom trenutku, kazao je Vujović.

Suština je da se budućim investitorima olakša prezentacija investicionih potencijala opštine, da ne moraju da idu na samu lokaciju. „Dovoljno je staviti vurtualne naočare i kroz trominutni film pogledati šta nudi neka lokacija. Osim te tri, pokriveni su i kadrovi šireg dijela Tivta, uključujući nautičko naselje Porto Montenegro i turistički kompleks Luštica Bay“, naveo je Vujović.

Zainteresovani investitori na taj način mogu da steknu kompletnu sliku o prirodnim ljepotanma opštine i investicionim lokacijama sa svim parametrima o budućoj izgradnji koja je moguća na određenoj lokaciji.

Taj koncepte će sem, kako ističe Vujović, u narednom periodu razvijati. „Ti video zapisi se mogu aplaudovati, odnosno dodavati novi sadržaji. Kako se Tivat bude razvijao, kako budu interesantne pojedine lokacije, one se mogu dodavati u taj video sadržaj. I na taj način će se obezbjediti jedna sasvim nova prezentacija i obezbjediti jedan sasvim novi pogled na Tivat“, objasnio je Vujović.

Namjera je da se ta virtuelna prezentacija investicionih potencijala uskoro predstavi i široj javnosti, najavio je sekretar za turizam i preduzetništvo.